Kolektif İletişim Çözümleri Nedir?

İletişim dünyasının gelişen teknolojiyle birlikte ihtiyaçlarının farklılaşmasına kayıtsız kalmadık. Amacımız tek konumlandırma, tek ses!

Fables Template
Fables Template

İş hedeflerini merkeze alarak, ihtiyaca göre çözüm yöntemleri geliştirdiğimiz bu yeni metot, işimizi modüler hale getirdi. Belli bir standart ölçüsünde planlanan iletişim çözümlerini yapı - bozuma uğratarak, işimize; markalara, şirketlere, kişilere ve kurumlara özel bütünleşik iletişim çözümleri sunan bir yapı kazandırdık.

Stratejik iletişim danışmanlığı, araştırma, dijital medya, proje geliştirme, tasarım, etkinlik gibi ana hizmet başlıklarımızı birbiriyle ilişkili hale getiren bir yöntem benimsedik. İletişimin tüm alanlarını içine alan bu yapı, pratikte tek strateji, tek brief, tek toplantı avantajıyla “tek ses” olmamızı sağladı. İş ortaklarımızı birden çok brief vermekten, çok sayıda toplantıya katılma ve iş takibi yapma zorunluluğundan kurtardık. İhtiyaca göre uzmanlıklarımızı iletişim sürecine dâhil ettiğimiz bu modelle, maliyet etkin, yüksek bir verimlilik ve zaman tasarrufu elde ettik.

Mesele 9. değil
10. Adam olabilmekte…

Sunduğumuz Kolektif İletişim Çözümleri’nde en büyük rolü üstlenen stratejik planlama aşamasında, 10. Adam’ın önemine inanıyoruz. Sunduğumuz hizmet ile işimize, yaygın olarak kabul görülenden farklı bir değer katıyoruz. Bizce farklı fikirler yaratmanın yolu 10. Adam olmaktan geçiyor. 9 kişi aynı fikirde olursa 10. Adam devreye giriyor. Aynı fikir etrafında toplanan 9 kişinin bakış açısına aykırı üslubuyla dahil olup, iletişim hatalarına mani oluyor. İşimiz, iletişim krizlerine geçit vermiyor.